บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [2] (หน้า 110-111)

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [2] (หน้า 110-111)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ
(หน้า 110-111)

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: ตัวบทจาก อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ ::

أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار :وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ، إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين .وهم في مشيئته وحكمه : إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل في كتابه} : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  .{وإن شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته ، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ؛ الذين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من ولايته ، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به

Default image
อาลี เสือสมิง