บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [1]

อาลี เสือสมิง
บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [1]
/

 

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)

ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ

สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ


 
Default image
อาลี เสือสมิง