บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การอาบน้ำละหมาด [5] (หน้า 13-14)

บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การอาบน้ำละหมาด [5] (หน้า 13-14)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 13

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่)

ถ.มอเตอร์ เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัด ถนนศรีนครินทร์


Default image
อาลี เสือสมิง