ความเห็นขัดแย้งมีทางออกอย่างไร

ความเห็นขัดแย้งมีทางออกอย่างไร

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

สถานที่ : สถาบันตอลิบุ้ลค็อยร็อร

ดาวน์โหลด


 

Default image
อาลี เสือสมิง