บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด [1] (หน้า 14 )

บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด [1] (หน้า 14 )

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 14


สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่)

ถ.มอเตอร์ เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัด ถนนศรีนครินทร์


Default image
อาลี เสือสมิง