เรียนภาษาอาหรับ | ตอนที่ 83 (เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 54)

เรียนภาษาอาหรับ | ตอนที่ 83 (เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 54)

 
 
00:00 /
 
1X
 


คำศัพท์ประจำสัปดาห์


เฉลยอิมลาอฺ (คำบอก) คลิ๊ก>>  

สนทนาภาษาอาหรับ (อิหยิปต์)

ตำราที่ใช้ :

– คำศัพท์ ใช้หนังสือ “อัล-มุนญิด ฟี อัลฺ-ลุเฆาะฮฺ วัล-อะอฺลาม”


– ไวยกรณ์อาหรับใช้หนังสือ “ไวยกรณ์อาหรับ” (ตอนนี้ยังอยู่ในท้ายเล่มที่ 2) 
แปลจากหนังสือ “อัน-นะหฺวุ้ล วาฎิหฺ” เป็นภาษาไทย โดย อ.อิมรอน มะกูดี (ร.ฮ.) อดีตอาจารย์ใหญ่ ร.ร.ศาสนวิทยา หนองจอก  
พิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ส.วงเสงี่ยม มีวางขายทั่วไป
– มุฮาดะซะฮฺ – มุตอละอะฮฺ ใช้หนังสือ “อัล-ตะอฺบีรฺ” เเล่ม 2 – แบบเรียนของโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีน

– สนทนาภาษาอาหรับ ใช้หนังสือ “กัลฺลิมนี อะรอบียฺ” เป็นภาษาตลาดอียิปต์

{sentry registered ,special}ดาวน์โหลดหนังสือ “กัลฺลิมนี อะรอบียฺ” (pdf)  Moule1 Module2{/sentry}

{sentry registered ,special}ดาวน์โหลดเสียงการสนทนาอาหรับ (zip)  Moule1 Module2{/sentry}

สถานที่ : โรงเรียนญะมาลุ้ลอัซฮัร, อิสลามรักสงบ ซ.พัฒนาการ 30Default image
อาลี เสือสมิง