นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | คือผู้ถูกส่งมายังหมู่ญินและมนุษย์ทั้งหมด ด้วยสัจจธรรมและทางนำ ด้วยรัศมีและความสว่าง (หน้าที่ 45-46)

นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) | คือผู้ถูกส่งมายังหมู่ญินและมนุษย์ทั้งหมด ด้วยสัจจธรรมและทางนำ ด้วยรัศมีและความสว่าง (หน้าที่ 45-46)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (หน้า 45-46) 

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง