คัมภีร์อัล-กุรอาน | แท้จริงอัล-กุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮฺ (หน้า 46-47)

คัมภีร์อัล-กุรอาน | แท้จริงอัล-กุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮฺ (หน้า 46-47)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง