คัมภีร์อัล-กุรอาน | ทัศนะของอะหฺลิซซุนนะฮฺต่อกะลามุ้ลลอฮฺ (หน้า 50-51)

คัมภีร์อัล-กุรอาน | ทัศนะของอะหฺลิซซุนนะฮฺต่อกะลามุ้ลลอฮฺ (หน้า 50-51)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง