คัมภีร์อัล-กุรอาน | อัลลอฮฺทรงประทานกุรอานลงมาเป็นวะฮีย์ และผู้ใดกล่าวว่ากุรอานเป็นคำพูดของมนุษย์นั้นเขาเป็นกาเฟรแล้ว (หน้า 51)

คัมภีร์อัล-กุรอาน | อัลลอฮฺทรงประทานกุรอานลงมาเป็นวะฮีย์ และผู้ใดกล่าวว่ากุรอานเป็นคำพูดของมนุษย์นั้นเขาเป็นกาเฟรแล้ว (หน้า 51)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง