บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด [2] (หน้า 14-15 )

บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด [2] (หน้า 14-15 )

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 14

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่)  ถ.มอเตอร์ เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัด ถนนศรีนครินทร์

Default image
อาลี เสือสมิง