อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 89 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“และเมื่อมีคัมภีร์จากอัลลอฮฺมายังพวกเขาซึ่งยืนยันสิ่งที่อยู่กับ พวกเขาว่าเป็นจริง และพวกเขาเคยขอให้ได้รับชัยชนะต่อบรรดาผู้ปฏิเสธ (ด้วยการอ้างถึงนบีที่จะถูกส่งมา) มาก่อนหน้านั้นแล้ว ครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักกันดีมายังพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ปฏิเสธต่อสิ่งนั้น ดังนั้นการสาปแช่งของอัลลอฮฺจึงอยู่เหนือบรรดาผู้ปฏิเสธ”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อัล-หากิมได้บันทึกรายงานไว้ใน “อัล-มุสตัดร็อก” และอัล-บัยหะกีย์ใน “อัด-ดะลาอิล” ด้วยสายรายงานที่อ่อนจากอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) ว่า: พวกยะฮูดีย์แห่งเมืองค็อยบัรเคยสู้รบกับเผ่าเฆาะเฏาะฟาน ทุกครั้งที่พวกเขาพบกันในการสู้รบพวกยะฮูดีย์ก็ปราชัยเสมอ ดังนั้นพวกยะฮูดีย์จึงขอการคุ้มครองด้วยคำวิงวอนนี้ว่า :

โอ้อัลลอฮฺ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยสิทธิของมุฮัมมัดนบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาแก่เราว่าพระองค์จะทรงนำเขาออกมาให้พวกเราในช่วงสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลกนอกจากพระองค์ได้ทรงให้เรามีชัยเหนือพวกเขา

ต่อมาเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากันในการสู้รบพวกยะฮูดีย์ก็จะวิงวอนขอด้วยคำวิงวอนนี้ แล้วพวกเขาก็สามารถสร้างความปราชัยให้แก่พวกเผ่าเฆาะเฏาะฟาน ครั้นเมื่อนบีมุฮํมมัด  (صلى الله عليه وسلم)   ถูกส่งมาแล้ว พวกเขาก็ปฏิเสธต่อนบีมุฮัมมัด (صلى الله عليه وسلم)  อัลลอฮฺ (تعالى) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมา

และอิบนุ อบีหาติม ได้บันทึกรายงานจากสายรายงานของสอิ๊ดหรืออิกริมะฮฺจากอิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) ว่า: แท้จริงพวกยะฮูดีย์เคยอ้างถึงท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) ก่อนการแต่งตั้งท่านให้มาประกาศศาสนาเพื่อให้มีชัยต่อเผ่าเอาวฺส์ และคอซร็อจญ์ ครั้นเมื่ออัลลอฮฺ (تعالى) ทรงส่งนบี (صلى الله عليه وسلم)   มาจากชาวอาหรับ พวกยะฮูดีย์ก็ปฏิเสธและไม่ยอมรับต่อสิ่งที่พวกเขาเคยกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับท่านนบี (صلى الله عليه وسلم)

มุอ๊าซ อิบนุ ญะบัล, บิชรฺ อิบนุ อัล-บัรรออฺ และดาวูด อิบนุ สลามะฮฺจึงกล่าวกับพวกยะฮูดีย์ว่า: “โอ้กลุ่มชนยะฮูดีย์ พวกท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺและจงยอมรับอิสลามเถิด เพราะแท้จริงพวกท่านเคยนำนบีมุฮัมมัดมาอ้างในคำวิงวอนให้มีชัยเหนือพวกเราในขณะที่พวกเราเป็นผู้ตั้งภาคี และพวกกท่านก็เคยบอกให้พวกเราทราบว่าเขาคือผู้ที่ถูกส่งมาประกาศศาสนาและพวกท่านก็เคยสาธยายถึงคุณลักษณะของเขา”

สลาม อิบนุ มิชกัม คนยะฮูดีย์จากเผ่าอัน-นะฎีรก็กล่าวว่า:  เขามิได้นำสิ่งใดที่พวกเรารู้จักมาเสียหน่อย และเขาก็มิใช่ผู้ที่เราเคยเอ่ยถึงกับพวกท่าน” อัลลอฮฺ (تعالى) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมา (ลุบาบุนนุกูลฯ หน้า 15)

และอัส-สุดดีย์ กล่าวว่า: ชาวอาหรับเคยผ่านไปยังพวกยะฮูดียฺ พวกยะฮูดียฺส่วนหนึ่งก็ทำร้ายชาวอาหรับ พวกยะฮูดียฺพบคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัด (صلى الله عليه وسلم)   ในคัมภีร์เตารอตว่าอัลลอฮฺ (تعالى) จะส่งท่านนบี (صلى الله عليه وسلم)   มาประกาศศาสนาแล้วพวกเขาก็จะสู้รบกับชาวอาหรับพร้อมกับนบี (صلى الله عليه وسلم)   

เมื่อนบีมุฮัมมัด (صلى الله عليه وسلم)  มายังพวกเขา พวกเขากลับปฏิเสธท่านเนื่องด้วยความอิจฉาริษยาและพวกเขากล่าวว่า : อันที่จริงบรรดาศาสนฑูตนั้นย่อมมาจากวงศ์วานของอิสรออีลเท่านั้น ไฉนเล่าศาสนฑูตผู้นี้จึงมาจากวงศ์วานของอิสมาอีล? (อัสบาบุนนุซุล; อัล-วาฮิดีย์ หน้า 15, อัสบาบุนนุซุล; อัส-สะยูฏีย์ หน้า 19)

Default image
อาลี เสือสมิง