อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 94 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“จงกล่าวเถิด (โอ้มุฮัมมัด) หากว่าสถานสุดท้าย (โลกหน้า) ณ อัลลอฮฺเป็นของพวกท่านโดยเฉพาะอื่นจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วไซร้ พวกท่านก็จงปรารถนาความตายเถิด ถ้าพวกท่านเป็นผู้สัจจริง”

มูลเหตุแห่งการประทาน

อิบนุ ญะรีร อัฏเฏาะบะรีย์บันทึกรายงานจากอบุลอาลียะฮฺว่า: พวกยะฮูดีย์กล่าวว่า: “ย่อมไม่มีผู้ใดจะได้เข้าสู่สวรรค์นอกเสียจากผู้นั้นเป็นยะฮูดียฺ” อัลลอฮฺ (تعالى) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมา (ลุบาบุนนุกูลฯ หน้า 16 ,อัต-ตัฟซีร อัล-มุนีร 1/230)

Default image
อาลี เสือสมิง