บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การอาบน้ำทั่วร่างกาย [1] (หน้า 15 )

บทที่ 3 : ฏ่อฮาเราะฮฺ : การอาบน้ำทั่วร่างกาย [1] (หน้า 15 )

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 15

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ.มอเตอร์ เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัด ถนนศรีนครินทร์

Default image
อาลี เสือสมิง