เราไม่เชื่อว่าอนุมัติให้สังหารผู้ศรัทธา นอกจากผู้ที่จำเป็นเหนือเขา (หน้า 116)

เราไม่เชื่อว่าอนุมัติให้สังหารผู้ศรัทธา นอกจากผู้ที่จำเป็นเหนือเขา (หน้า 116)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ
(หน้า 116)

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

ดาวน์โหลด มะตันอะกีดะฮฺอัฏเฏาะฮาวียะฮฺ

:: ตัวบทจาก ปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง