ประกาศ กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ตามที่กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องประชาคมมุสลิมทราบถึงวันทำพิธีสัตยาบันทั่วไป (บัยอะฮฺ อามมะฮฺ) แก่ พณฯท่านจุฬาราชมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ณ อาคารมัสยิดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น

กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรีขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การทำพิธีสัตยาบันทั่วไป (บัยอะฮฺ อามมะฮฺ) ตามกำหนดการเดิมมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากในวันเวลาดังกล่าง พณฯ ท่านจุฬาราชมนตรีมีภาระกิจด่วนที่สำคัญซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เหตุนั้น กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรีจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2555 ตามกำหนดการเดิมนั้นจะไม่มีพิธีการทำสัตยาบันทั่วไปเกิดขึ้นแต่อย่างใด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและกลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรีต้องขออภัยยังพี่น้องประชาคมมุสลิมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

ฝ่ายประสานงาน
กลุ่มเครือข่ายสัตยาบันจุฬาราชมนตรี

Default image
อาลี เสือสมิง