แบบอย่างอันงดงามที่ถูกหลงลืม

แบบอย่างอันงดงามที่ถูกหลงลืม

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

บรรยายที่มัสยิดดารอสอาดะห์ (ปากลัด)

Default image
อาลี เสือสมิง