อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 105 ซูเราะฮฺ อัล-บะกอเราะฮฺ

“บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจากชาวคัมภีร์และพวกตั้งภาคีไม่ชอบต่อการที่จะมีความดีใดๆ จากพระผู้อภิบาลของเหล่าสูเจ้าจะถูกประทานลงมาให้แก่เหล่าสูเจ้า และอัลลอฮฺทรงสงวนสิทธิแห่งพระเมตตาของพระองค์เฉพาะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงมีความโปรดปรานอันไพศาล”

มูลเหตุแห่งการประทาน

บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอ่านกล่าวว่า: แท้จริงบรรดามุสลิมนั้นปรากฏว่าเมื่อพวกเขากล่าวกับพันธมิตรของพวกเขาที่เป็นชาวยะฮูดีย์ว่า: พวกท่านจงศรัทธาต่อมุฮัมมัดเถิด! พวกยะฮูดีย์ก็กล่าวว่า: “สิ่งนี้ซึ่งพวกท่านเรียกร้องพวกเราไปสู่มัน หาได้ดีไปกว่าสิ่งที่พวกเรายึดมั่นอยู่และแน่นอนพวกเราชอบ หากว่าสิ่งนั้นดีกว่า” อัลลอฮฺ (تعالى) จึงทรงประทานอายะฮฺนี้ลงมาเพื่อแจ้งว่าพวกเขามุสา (อัต-ตัฟซีร อัล-มุนีร 1/255)

Default image
อาลี เสือสมิง