เตาฮีด | อัล-อุลูฮียะฮฺ (การให้เอกภาพต่อพระเจ้าในการเคารพภักดี [อิบาดะฮฺ])

เตาฮีด | อัล-อุลูฮียะฮฺ (การให้เอกภาพต่อพระเจ้าในการเคารพภักดี [อิบาดะฮฺ])

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

Default image
อาลี เสือสมิง