และเราเชื่อว่าโลกแห่งหลุมฝังศพ (บัรซัคฺ) มีจริง [3] (หน้า 128)

และเราเชื่อว่าโลกแห่งหลุมฝังศพ (บัรซัคฺ) มีจริง [3] (หน้า 128)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง