แนะนำหนังสือและประวัติอิหมามอัฏเฏาะฮาวี (หน้า 1-2)

แนะนำหนังสือและประวัติอิหมามอัฏเฏาะฮาวี (หน้า 1-2)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง