อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 260 | นบีอิบรอฮีมกับการทำให้สิ่งที่ตายฟื้นคืนชีพของอัลลอฮฺ

อาลี เสือสมิง
อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 260 | นบีอิบรอฮีมกับการทำให้สิ่งที่ตายฟื้นคืนชีพของอัลลอฮฺ
/

 

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 89-90

และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ : โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

Default image
อาลี เสือสมิง