คำนำ หนังสือเปอริสัยฯ (หน้า 3-4)

คำนำ หนังสือเปอริสัยฯ (หน้า 3-4)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

https://www.youtube.com/watch?v=</span>62o988Q9ZM4<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px;">

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง