เตาฮีด | เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ [ตอนที่ 2/5] (หน้า 6-7)

เตาฮีด | เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ [ตอนที่ 2/5] (หน้า 6-7)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง