เมืองอัลฮีเราะหฺจะถูกพิชิต

สัจจพยากรณ์ระบุว่าเมืองอัลฮีเราะหฺจะถูกพิชิต

จากท่านก็อยฺส์ จากท่านอะดียฺ อิบนิ หาติม กล่าวว่า ท่านศาสนทูต ได้กล่าวว่า

مُثِلَتْ لِيْ الْحِيْرَةُ كَأَنْيَابِ الْكِلَابِ  وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْ نَهَا …….الحديث

“เมืองอัลฮีเราะฮฺได้ปรากฏรูปร่างแก่ฉันประหนึ่งดังเขี้ยวของฝูงสุนัข และแท้จริงพวกท่านจะพิชิตอัลฮีเราะหฺ”

“บันทึกโดย อัลฮัยษะมียฺ ในม่าวาริด อัซซอมอาน (1790) อัลบัยฮะกียฺในอัสสุนัน อัลกุบรอ (9/136) และอันฮินดียฺในกันฺซุลอุมม้าล (31794)” จากสิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอฺ 1/271

เมืองอัลฮีเราะหฺตั้งอยู่ระหว่างเมืองน่าญัฟและกูฟะฮฺในอิรัก รู้จักกันในอดีตว่า “นครฮีเราะหฺแห่งกษัตริย์อันนัวะอฺมาน” ถูกพิชิตได้ในสมัยท่านค่อลีฟะฮฺ อบูบักร อัศศิดดิ๊ก (ร.ฎ.) โดยแม่ทัพคอลิด อิบนุ อัลวะลีด (ร.ฎ.) โดยทำสนธิสัญญาประนีประนอมกับชาวเมืองซึ่งยอมจ่ายญิซยะหฺ และส่งกำลังสนับสนุนในการรบกับเปอร์เซียของกองทัพมุสลิม การพิชิตเมืองอัลฮีเราะหฺ เกิดขึ้นในเดือนซุลเกาะอฺดะหฺ ปี ฮ.ศ. 12/ มกราคม ค.ศ. 634 ประชาชนในเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายนัสเธอเรี่ยน

Default image
อาลี เสือสมิง