การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 6.และอัลลอฮฺทรงห้ามที่จะพูดถึงพระองค์โดยไม่มีความรู้ (หน้าที่ 57-58)

การเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ | 6.และอัลลอฮฺทรงห้ามที่จะพูดถึงพระองค์โดยไม่มีความรู้ (หน้าที่ 57-58)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง