อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 282 | การทำหนังสือสัญญา [1]

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 282 | การทำหนังสือสัญญา [1]

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 97-98
และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ : โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

Default image
อาลี เสือสมิง