การกระทำและความสามารถของบ่าว [1] (หน้า 139-141)

การกระทำและความสามารถของบ่าว [1] (หน้า 139-141)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

การกระทำและความสามารถของบ่าว

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

 

Default image
อาลี เสือสมิง