ประชาคมอาเซียน…วิกฤตหรือโอกาส

ประชาคมอาเซียน…วิกฤตหรือโอกาส

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

อ.อาลี เสือสมิง อภิปรายร่วมกับ อ.อับดุลฮากีม พิศสุวรรณ
จากงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่

 

Default image
อาลี เสือสมิง