อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 282-283 | การทำหนังสือสัญญา [3]

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 282-283 | การทำหนังสือสัญญา [3]

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 98-99
และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ : โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

 

Default image
อาลี เสือสมิง