อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

 
 
00:00 /
 
1X
 

ความรู้จากอัล-กุรอาน
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

อายะฮฺที่ 16-17 ตอนที่ 1/2

อายะฮฺที่ 16-17 ตอนที่ 2/2

Default image
อาลี เสือสมิง