คุตบะฮฺอีดิลฟิตรฺ ฮ.ศ.1434 | ตักวา | ละหมาด | ถือศีลอด | ซะกาต | เชื่อฟังผู้นำ

คุตบะฮฺอีดิลฟิตรฺ ฮ.ศ.1434 | ตักวา | ละหมาด | ถือศีลอด | ซะกาต | เชื่อฟังผู้นำ

 
 
00:00 /
 
1X
 

 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)

https://www.youtube.com/watch?v=</span>S9tvX2w-Z0M<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; line-height: 18px;">

Default image
อาลี เสือสมิง