จำนวนของผู้ละหมาดที่ถือเป็นการละหมาดญะมาอะฮฺ

นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอียฺ ระบุว่า จำนวนที่น้อยที่สุดของการละหมาดญะมาอะฮฺคือ สองคน อันได้แก่ อิมามและมะอฺมูม

ดังนั้นเมื่อบุคคลที่เป็นผู้ชายละหมาดกับผู้ชายหนึ่งคนหรือกับผู้หญิง (เช่น ภรรยา เป็นต้น) หนึ่งคน หรือกับทาสหญิงของเขา หรือกับบุตรสาวของเขา หรืออื่นจากพวกเขา หรือพร้อมกับเด็กผู้ชาย หรือกับนายหญิงของเขา หรือกับคนอื่นจากพวกเขา ความประเสริฐและภาคผลของการละหมาดญะมาอะฮฺก็เกิดขึ้นแล้วกับบุคคลทั้งสองซึ่งภาคผลนั้นคือ 25 หรือ 27 ขั้น (เท่า) กรณีนี้ไม่มีข้อขัดแย้ง และชัยคฺ อบู หามิด และท่านอื่นๆ ได้ถ่ายทอดมติเห็นพ้อง

(อิจญ์มาอฺ) เอาไว้ (กิตาบ อัล-มัจญ์มูอฺ ชัรหุลมุฮัซซับ 4/92)

Default image
อาลี เสือสมิง