สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ล่วงลับ [5] (หน้า 150)

สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ล่วงลับ [5] (หน้า 150)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง