บทบาทของผู้นำศาสนา

บทบาทของผู้นำศาสนา

 
 
00:00 /
 
1X
 

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2556

     ผู้ร่วมอภิปราย

อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ, อาจารย์อาลี เสือสมิง, อาจารย์อิบรอฮีม ประหยัดทรัพย์ และอาจารย์สุริยา ปันจอร์


ภาพจาก : http://www.cicot.or.th/

Default image
อาลี เสือสมิง