อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 9 : เครื่องหมายเล็กที่เกิดขึ้นแล้วและจะไม่เกิดขึ้นอีก]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 9 : เครื่องหมายเล็กที่เกิดขึ้นแล้วและจะไม่เกิดขึ้นอีก]

 
 
00:00 /
 
1X
 

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง