อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 10 : เครื่องหมายที่เกิดขึ้นแล้วและยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเกิดขึ้นอีก]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 10 : เครื่องหมายที่เกิดขึ้นแล้วและยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเกิดขึ้นอีก]

 
 
00:00 /
 
1X
 

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง