เตาฮีด | เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ [ตอนที่ 3] (หน้า10-12)

เตาฮีด | เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ [ตอนที่ 3] (หน้า10-12)

 
 
00:00 /
 
1X
 

 ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง