ตัฟซีร 2/194-195 : กฏในการทำสงคราม [ตอนที่ 2]

อาลี เสือสมิง
ตัฟซีร 2/194-195 : กฏในการทำสงคราม [ตอนที่ 2]
/

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน หน้า 61
และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร

Default image
อาลี เสือสมิง