วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 10 : สิทธิของพระเจ้าผู้สร้าง และหน้าที่ของปวงบ่าว

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 10 : สิทธิของพระเจ้าผู้สร้าง และหน้าที่ของปวงบ่าว

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) 

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง