ตัฟซีร 2/196 : การทำฮ้จย์และอุมเราะห์ [1]

ตัฟซีร 2/196 : การทำฮ้จย์และอุมเราะห์ [1]

 
 
00:00 /
 
1X
 

 สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน หน้า 62
และอธิบายเพิ่มเติมจากตัฟซีรอัลมุนีร

Default image
อาลี เสือสมิง