ความประเสริฐของซูเราะห์ อัล-ฟาตีหะฮฺและอัล-บะเกาะเราะฮฺ

ความประเสริฐของซูเราะห์ อัล-ฟาตีหะฮฺและอัล-บะเกาะเราะฮฺ

 
 
00:00 /
 
1X
 

อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ

Default image
อาลี เสือสมิง