บทบาทครูสอนศาสนาต่อสังคม

บทบาทครูสอนศาสนาต่อสังคม

 
 
00:00 /
 
1X
 

อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูสอนศาสนาอิสลาม
ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Default image
อาลี เสือสมิง