วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 11 : อัล-อุบูดียะฮฺ : ความเป็นบ่าวที่ยอมสิโรราบต่อพระเจ้า

วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 11 : อัล-อุบูดียะฮฺ : ความเป็นบ่าวที่ยอมสิโรราบต่อพระเจ้า

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต)

ประจำเดือนมิถุนายน 2557

เราพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Default image
อาลี เสือสมิง