ฮูก่มต่างๆ ของการอะซานและอิกอมะฮฺ

บรรยายก่อนละศีลอด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า)

ตอนที่ 1

http://aliaudio.org/017_08_14/azan_iqamah_1.</span><span style="line-height: 1.3em;">mp3

 

ตอนที่ 2 

http://aliaudio.org/017_08_14/azan_iqamah_2.</span><span>mp3

Default image
อาลี เสือสมิง