และพระองค์ทรงเดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้น ทรงถาวรโดยไม่มีที่สิ้นสุด (หน้า 22-23)

และพระองค์ทรงเดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้น ทรงถาวรโดยไม่มีที่สิ้นสุด (หน้า 22-23)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง