และจะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ (หน้า 23-25)

และจะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ (หน้า 23-25)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง