จินตนาการไปไม่ถึงพระองค์ และความเข้าใจจะไม่รู้เท่าทันพระองค์ (หน้า 25)

จินตนาการไปไม่ถึงพระองค์ และความเข้าใจจะไม่รู้เท่าทันพระองค์ (หน้า 25)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง