และพระองค์นั้นไม่เหมือนกับมนุษย์และญิน (หน้า 26)

และพระองค์นั้นไม่เหมือนกับมนุษย์และญิน (หน้า 26)

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง