ผู้ทรงมีชีวิต ไม่ตาย และทรงดำรงยิ่งด้วยการดูแล ไม่นอน (หน้า 26-27)

ผู้ทรงมีชีวิต ไม่ตาย และทรงดำรงยิ่งด้วยการดูแล ไม่นอน (หน้า 26-27)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

:: ตัวบทจาก กิตาบปะริสัยฯ ::

Default image
อาลี เสือสมิง